ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Zápis dětí do MŠ J. V. Sládka 1868, Teplice - na školní rok 2019/2020 bude probíhat  2.5. 2018 v době od 8,00-14,00 hod. 

K zápisu do mateřské školy se dostavte s dítětem a předložte:

 • řádně vyplněnou žádost k přijetí dítě do MŠ
 • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.
 • rodný list dítěte

Žádost k přijetí dítěte do MŠ si můžete vyzvednout v MŠ od 21.4. 2019 kdykoli v době provozu školy (6,00-15,45). 

 

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 1. Dítě se přihlašuje k předškolnímu vzdělávání podáním žádosti zákonného zástupce dítěte ředitelce mateřské školy v den zápisu, zároveň bude žadateli (dítěti) přiděleno registrační číslo
 2. Žádosti vydává ředitelka od 21.4. 2018, nejpozději v den zápisu. (Zákonný zástupce si ji vyplní buď doma nebo v MŠ, nutný je však podpis obou rodičů)!!!
 3. Žádost podá zákonný zástupce v den zápisu ředitelce mateřské školy a tímto dnem je zahájeno správní řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 4. Totožnost a bydliště zákonného zástupce ověřuje ředitelka z občanského průkazu nebo  průkazu o povolení k trvalému pobytu (cizinci).
 5. Z rodného listu dítěte ředitelka ověří datum narození dítěte a jména a příjmení rodičů (podpisy na žádosti).
 6. Zákonní zástupci jsou v den zápisu seznámeni s „Kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“, podle kterých ředitelka školy postupuje při přijímání dětí do mateřské školy.
 7. Než ředitelka vydá rozhodnutí má zákonný zástupce možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí (má možnost nahlédnout do spisu svého dítěte, případně jej doplnit).
 8. Evidenční list vyplní pouze zákonní zástupci přijatých dětí a to až po vyzvání ředitelkou školy – doručit do MŠ nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení.
 9. Nejpozději do 30 dnů od zápisu pak bude vyvěšen seznam přijatých dětí u hlavního vchodu do budovy mateřské školy – (po dobu 15 dnů). V seznamu nebudou uvedena jména dětí, ale jejich přidělená registrační čísla.
 10. Rozhodnutí o přijetí dítěte nebude zákonným zástupcům v písemné podobě doručováno, pouze na požádání.
 11. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude rodičům písemnou formou předáno do vlastních rukou nebo doručeno poštou.
 12. Proti rozhodnutí ředitelky je možné se do 15 dnů od převzetí – vyvěšení odvolat.
 13. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky školy ke krajskému úřadu.
 14. O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti ani její pořadí.

 

 

 

 

17. 1. Drahoslav

Zítra: Vladislav

Návštěvnost stránek

065476