Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29
Seznam přijatých dětí do MŠ na školní rok 2024/2025
30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality > Seznam přijatých dětí do MŠ na školní rok 2024/2025

Seznam přijatých dětí do MŠ na školní rok 2024/2025Datum konání:
29.5.2024

Seznam dětí přijatých do MŠ pro školní rok 2024/2025

Mateřská škola Teplice, J. V. Sládka 1868, prostřednictvím ředitelky mateřské školy, podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b), ve spojení s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla tak, že do mateřské školy jsou od školního roku 2023/2024 přijaty děti s těmito registračními čísly:

Registrační číslo                                                     výsledek řízení

472024                                                           Přijímá se od školního roku 2024/2025

482024                                                           Přijímá se od školního roku 2024/2025

402024                                                           Přijímá se od školního roku 2024/2025

262024                                                           Přijímá se od školního roku 2024/2025

282024                                                           Přijímá se od školního roku 2024/2025

62024                                                             Přijímá se od školního roku 2024/2025

182024                                                           Přijímá se od školního roku 2024/2025

322024                                                           Přijímá se od školního roku 2024/2025

362024                                                           Přijímá se od školního roku 2024/2025

532024                                                           Přijímá se od školního roku 2024/2025

542025                                                           Přijímá se od školního roku 2024/2025

252024                                                           Přijímá se od školního roku 2024/2025

222024                                                           Přijímá se od školního roku 2024/2025

232024                                                           Přijímá se od školního roku 2024/2025

462024                                                           Přijímá se od školního roku 2024/2025

412024                                                           Přijímá se od školního roku 2024/2025

202024                                                           Přijímá se od školního roku 2024/2025

52024                                                             Přijímá se od školního roku 2024/2025

342024                                                           Přijímá se od školního roku 2024/2025

122024                                                           Přijímá se od školního roku 2024/2025

 

Podle ustanovení § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí nabývá právní moci dnem následujícím po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne doručení, resp. zveřejnění seznamu přijatých dětí.

POUČENÍ O OPRAVNÉM PROSTŘEDKU

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (zveřejnění), prvním dnem lhůty je den následující po doručení (zveřejnění) rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Mateřské školy, J. V. Sládka 1868, Teplice, a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

  

V Teplicích, dne 29.5.2024                                         Bc. Lenka Luňáčková

                                                                                          ředitelka školy