Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality > Seznam přijatých dětí - Ukrajina

Seznam přijatých dětí - UkrajinaSeznam dětí přijatých do MŠ pro školní rok 2022/2023

Mateřská škola Teplice, J. V. Sládka 1868, prostřednictvím ředitelky mateřské školy, podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b), ve spojení s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla tak, že do mateřské školy jsou od školního roku 2022/2023 přijaty děti s těmito registračními čísly:

 

Registrační číslo                                              výsledek řízení

 

1/2022                                               Přijímá se od školního roku 2022/2023

3/2022                                               Přijímá se od školního roku 2022/2023

5/2022                                                Přijímá se od školního roku 2022/2023

9/2022                                                Přijímá se od školního roku 2022/2023

2/2022                                                Přijímá se od školního roku 2022/2023

 

 

Podle ustanovení § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí nabývá právní moci dnem následujícím po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne doručení, resp. zveřejnění seznamu přijatých dětí.

 POUČENÍ O OPRAVNÉM PROSTŘEDKU 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (zveřejnění), prvním dnem lhůty je den následující po doručení (zveřejnění) rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky  Mateřské školy, J. V. Sládka 1868, Teplice, a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

V Teplicích dne  20.6.2022                                        Bc. Lenka Luňáčková

                                                                                          ředitelka školy