Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality > Seznam přijatých dětí na školní rok 2022/2023

Seznam přijatých dětí na školní rok 2022/2023Datum konání:
20.5.2022

Seznam dětí přijatých do MŠ pro školní rok 2022/2023

Mateřská škola Teplice, J. V. Sládka 1868, prostřednictvím ředitelky mateřské školy, podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b), ve spojení s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla tak, že do mateřské školy jsou od školního roku 2022/2023 přijaty děti s těmito registračními čísly:

 

Registrační číslo                                               výsledek řízení 

31/22-23                                                                   Přijímá se od 1.9.2022

22/22-23                                                                   Přijímá se od 1.9.2022

33/22-23                                                                   Přijímá se od 1.9.2022

3/22-23                                                                     Přijímá se od 1.9.2022

11/22-23                                                                   Přijímá se od 1.9.2022

26/22-23                                                                   Přijímá se od 1.9.2022

8/22-23                                                                     Přijímá se od 1.9.2022

23/22-23                                                                   Přijímá se od 1.9.2022

14/22-23                                                                   Přijímá se od 1.9.2022

35/22-23                                                                   Přijímá se od 1.9.2022

15/22-23                                                                   Přijímá se od 1.9.2022

32/22-23                                                                   Přijímá se od 1.9.2022

10/22-23                                                                   Přijímá se od 1.9.2022

13/22-23                                                                   Přijímá se od 1.9.2022

1/22-23                                                                     Přijímá se od 1.9.2022

18/22-23                                                                   Přijímá se od 1.9.2022

17/22-23                                                                   Přijímá se od 1.9.2022

9/22-23                                                                     Přijímá se od 1.9.2022

19/22-23                                                                   Přijímá se od 1.9.2022

27/22-23                                                                   Přijímá se od 1.9.2022

28/22-23                                                                   Přijímá se od 1.9.2022

6/22-23                                                                     Přijímá se od 1.9.2022

36/22-23                                                                   Přijímá se od 1.9.2022

4/22-23                                                                     Přijímá se od 1.9.2022

16/22-23                                                                   Přijímá se od 1.9.2022

29/22-23                                                                   Přijímá se od 1.9.2022

2/22-23                                                                     Přijímá se od 1.9.2022

5/22-23                                                                     Přijímá se od 1.9.2022

30/22-23                                                                   Přijímá se od 1.9.2022

 

 

 

 

Podle ustanovení § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí nabývá právní moci dnem následujícím po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne doručení, resp. zveřejnění seznamu přijatých dětí.

Poučení o opravném prostředku 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (zveřejnění), prvním dnem lhůty je den následující po doručení (zveřejnění) rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky  Mateřské školy, J. V. Sládka 1868, Teplice, a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

V Teplicích dne  20.5.2022                                        Bc. Lenka Luňáčková

                                                                                          ředitelka školy