KURZY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 budou v naší mateřské škole probíhat tyto kurzy:

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA

  • lektorka ZORA MARKOVÁ  
  • 1x týdně
  • knížka v ceně

 Kurz je hrazený rodiči.

 

KURZ GRAFOMOTORIKY

Provádí se na MŠ za účasti dítěte s rodičem, 10 lekcí, vede ho učitelka školy. Kurz je bezplatný.  

 

Rodiče, kteří budou mít zájem o zájmové kroužky, ať se zapíší na nástěnce do příslušných kolonek ke kroužku, který pro dítě vybrali, případně si vyzvedli přihlášku u paní učitelky ve třídě. 

Všechny kroužky budou probíhat v rámci provozní doby MŠ.