AKTUALITY    

Zápis na školní rok 2018/2019

Seznam přijatých dětí.pdf

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání - kladné rozhodnutí - se oznamují zveřejněním seznamu a stejnopis se vyhotovuje jen na žádost rodičů

                                                  Platby 

Stravné a úplatu je možno platit bankovním převodem. Číslo účtu je 197 420 761/0300, termín platby (připsání na účet MŠ)  je nejpozději do 15.dne v měsíci. Více informací najdete na nástěnkách.