Provoz o prázdninách

Provoz mateřské školy je přerušen od 3.8. do 31.8.2020.

 

                                               Platby 

Stravné a úplatu plaťte bankovním převodem.

Číslo účtu: 197 420 761/0300

termín platby (připsání na účet MŠ): nejpozději do 15.dne v měsíci

Více informací najdete na nástěnkách.