AKTUALITY    

               Havárie vody   

Dne 9.6.2017 v 8:00 hod. došlo k havárii vodovodního řádu, termín obnovení dodávky vody je stanoven na 14:00 hod. Mnohokrát děkujeme rodičům za ochotu a spolupráci při vzniklé stituaci. 

                                   Platby 

Od dubna se stravné a školné platí bankovním převodem. Číslo účtu je 197 420 761/0300, termín platby (připsání na účet MŠ)  je nejpozději do 15.dne v měsíci. Více informací najdete na nástěnkách.

                                                                                      

                           PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

V období letních prázdnin bude MŠ uzavřena  od 3.7. do 28.7.2017

 

                                  DOTAZY, PŘIPOMÍNKY 

Aby se předešlo nedorozuměním, nesprávným závěrům a nepříjemnostem, prosíme Vás o sdělení jakékoliv připomínky, dotazu nebo nejasnosti. Vše velice ráda zodpoví a vysvětlí paní ředitelka nebo její pověřená zástupkyně paní učitelka Jitka Znamenáčková (třída Berušky).

22. 7. Magdaléna

Zítra: Libor

Návštěvnost stránek

043825