http://bit.ly/1WgO6gz

 

Žádáme rodiče, aby dětem, kterým povolí přinést si do MŠ hračku z domova, vysvětlili, že si je musí samy ohlídat. Učitelky ani ostatní pracovnice nebudou řešit jejich hledání, poškození, či ztrátu!

Dále požadujeme

  • aby děti měly podepsané bačkory, pyžamko. Nepodepsané věci budou umístěny v hale v koši, dokud si je rodiče nepodepíší!

  • aby děti měly v šatně vždy oděv do třídy, oděv na zahradu (vzhledem k počasí) a aby s jeho součástmi rodiče děti seznámili, aby dítě vědělo, co si má obléci

  • aby rodiče dbali na to, aby se dítě naučilo samostatně pozdravit při příchodu a odchodu z MŠ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kdo všechno dnes budoucí pokolení modeluje: ráno a večer je to ještě maminka. V časové tísni není moc prostoru pro maminkovská laskání a slůvka ze šuplíku něžnosti. Maminčina ranní řeč je z jednoduché stavebnice vět holých, nerozvitých do lásky, na konci s vykřičníkem: umyj se, neloudej se, dělej, pospíchej...!!! Dítěti se otevírá jeviště světa jako scéna uspěchaných, na péro natažených a podmračených robotů. Večer čeká maminku nákup, prádlo, zašívání, nádobí... a maminčinu pohádku supluje uspavač televize.

Co je mezi ránem a večerem, je v rukou nás, náhradnic za maminku. My dítě převlékáme, pomáháme zašněrovat boty, nasazujeme čepici, s námi si hraje a zpívá písničku, my rovnáme dětské spory a tišíme slzičky, s námi jde na procházku.... To všechno jsou dotyky na dětské duši a soustava oněch dotyků se jmenuje souhrnně výchova. Dítě vstupuje na jeviště světa samo jako herec, aktivní účastník. Jde o to, jak mu my, režiséři dne, ono jeviště připravíme.

Citace z vystoupení na semináři ekologické výchovy v MŠ, Marie Kubátová

Jak dítě do MŠ oblékat?

Chlapci a děvčátka se po příchodu do MŠ v šatně převlékají do "hracího oblečení" - tj. do jiného oblečení, než ve kterém přijdou do MŠ.

Chlapci: tepláky, kalhoty na gumu do pasu

Děvčata: legínky, zástěry (u zástěry přední zapínání, aby si na ně děvčata viděla a snažila se o její zapínání a rozepínání)

Oblečení má být pro děti pohodlné, aby jim nebránilo v pohybu a zároveň, aby se jim dobře oblékalo (svlékalo).

Na pobyt venku:

Děti oblékejte přiměřeně vzhledem k počasí, aby se děti zbytečně nepřehřívaly, nebo naopak nenachladly.

Pobyt na zahradě: stačí starší tepláková souprava (musí fungovat zipy, druky) a starší funkční obuv. V létě v horkých dnech nezapomínat na pokrývku hlavy (čepice s kšiltem, klobouček), krém na opalování. Veškeré věci má dítě v šatně ve své značce, rodič o nich dítě instruuje, aby si je poznalo.

Na odpolední odpočinek: pyžamo, noční košile

Je dobré, když má dítě v MŠ náhradní oblečení (zejména spodní prádlo). Je na rodičích, aby nezahltili šatní box dítěte kvantem oblečení, aby v něm mělo dítě přehled.

VEŠKERÉ OBLEČENÍ JE NUTNÉ OZNAČIT, PODEPSAT, ABY NEDOCHÁZELO KE ZBYTEČNÝM ZÁMĚNÁM. VŽDY PO TÝDNU SI DĚTI PŘINESOU ČISTÝ ODĚV DO TŘÍDY, NA POBYT VENKU I NA ODPOLEDNÍ ODPOČINEK.

Docházka do MŠ, omlouvání nepřítomnosti

Doporučujeme pravidelnou školní docházku (děti se lépe začlení do kolektivu, utuží vztahy mezi sebou, nedělá jim problémy střídání režimových činností, nejsou zklamané, že danou činnost zmeškaly).

Každou nepřítomnost dítěte je v MŠ třeba oznámit - buď předem, nebo týž den do 8:00 hodin, kdy se zjišťuje denní stav dětí. Nepřítomnost delší než dva týdny (nemoc, pobyt u prarodičů, dovolená) se musí řádně omluvit, jinak budou rodiče upozorněni na možnost vyloučení dítěte z docházky do MŠ (dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).Rodiče mají povinnost neprodleně nahlásit v MŠ jakékoli onemocnění, zejména onemocnění dítěte infekční chorobou. Dále je nutné doložit lékařskou zprávu, pokud dítě trpí jakoukoli alergií, případně sepsat opatření, kterými by se měla škola řídit (písemně s podpisy rodičů).

Pro řádnou docházku dětí do MŠ je důležitý dobrý zdravotní stav dítěte. Dítě přichází z domova do kolektivu dětí a zde se mnohem snáze nakazí běžným onemocněním (rýma, kašel..). Žádáme proto rodiče, aby byli v tomto směru ohleduplní k ostatním dětem a zvažovali, zda je nutné nedoléčené dítě vodit do MŠ. Dále upozorňujeme, že v MŠ se nepodávají žádné léky.

Režim dne na MŠ

6:00 - 7:15       scházení dětí na určené třídě

7:15 -8:00        scházení dětí na příslušné třídě, kterou dítě navštěvuje (třída a čas se může měnit dle aktuální situace)

8:00 - 9:30       hry a činnosti dle zájmu dětí, ranní cvičení, svačina, činnosti dané výchovným vzdělávacím programem

9:30 - 11:30     pobyt dětí venku

11:30 - 12:15   oběd

12:12 - 12:30   odchod dětí domů

12:30 - 14:00   odpolední odpočinek

14:00 - 14:30   odpolední svačina

14:30 - 16:00   odchod dětí domů (na určené třídě) 

Spolupráce s rodiči

Mateřská škola umožňuje rodičům adaptační proces -možnost pobytu rodiče s dítětem v MŠ při nástupu nově příchozích dětí do MŠ, nejdéle však 2 týdny. Pro rodiče to bývá zajímavé sledovat, jak se dítě začleňuje do kolektivu a do výchovné činnosti s učitelkou. Tato setkání nám umožňují vytváření atmosféry vzájemné důvěry a porozumění, která je základem pro naši úspěšnou spolupráci.

MŠ organizuje vždy na začátku školního roku plenární schůzi rodičů, kde se zejména rodiče nově přijatých dětí seznamují s prostředím, personálním obsazením a výchovným programem školy.

Anketa se uskutečňuje několikrát do roka (aktuální témata - např. pohled na úroveň MŠ, zjišťování potřebnosti provozu MŠ o prázdninách apod.)

Akce pro děti dané třídními vzdělávacími programy - učitelky každé třídy si připravují na každý měsíc - po týdnech - vzdělávací program pro děti. Je dobré vyžadovat po dítěti, aby reprodukovalo, co v MŠ dělalo (i když výchovné a vzdělávací činnosti provádíme formou hry, má tato hra vždy nějaký cíl - seznámení, upevnění, procvičení určité znalosti či dovednosti. Oznámení akce a požádání o součinnost s rodiči oznamují učitelky zpravidla na nástěnkách příslušných tříd - čtěte!!!

Akce pro rodiče a děti:

prosinec                         

Mikulášská besídka                                      

Nabídka tvořivé dílny (zdobení perníčků...)                                      

Vánoční výstava (výtvarné práce dětí, učitelek)

únor                               

Maškarní bál

duben                            

Nabídka tvořivé dílny (zdobení kraslic)                                      

Velikonoční výstava v hale, MŠ (výtvarné práce dětí, učitelek)

květen/červen               

Den dětí (zábavné odpoledne pro děti)                                      

Výlet dětí                                     

"Pasování předškoláků na školáky" - rozloučení s dětmi, které odcházejí do ZŠ

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE!

V případě opakovaných urgencí o nezaplacení školného a stravného v řádném termínu, je v pravomoci ředitelky MŠ zahájit s rodiči správní řízení a následně ukončit docházku dítěte do MŠ.

 

PRACOVNÍ DOBA VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY p. HANZLÍČKOVÉ

ÚTERÝ 7,00 - 15,30 
STŘEDA 7,00 - 11,00
ČTVRTEK 7,00 - 15,30

 

  Upozornění pro rodiče.                                                                          

  Z důvodu malého zájmu rodičů o docházku dítěte do MŠ v období od 23.12. do 30.12.2016 bude MŠ uzavřena.                             Krásné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok přeje kolektiv MŠ.                                                                      

24. 2. Matěj

Zítra: Liliana

Návštěvnost stránek

039870