ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

adresa MŠ:          Mateřská škola, J. V. Sládka 1868, 415 01 Teplice

telefon:               417 537119

ředitelka MŠ:       Bc. Lenka Luňáčková   tel.601 160 741

zřizovatel:           Magistrát města Teplice, náměstí Svobody 2/2, 415 02 Teplice

 

 

Učitelky: Hvězdová Hanzlíková Lenka

              Perlíková Vendulka

              Šátková Lenka

              Znamenáčková Jitka 

              Wagnerová Martina  

               

Provozní pracovnice: Fričková Daniela, Tittelová Pavlína

 

Pracovnice školní jídelny: vedoucí školní jídelny Hanzlíčková Danuše

                                      vedoucí kuchařka Michalová Jarmila

                                      pomocná kuchařka Kolingerová Lenka   

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ!

     Vzdělávací program je zaměřen na prožitkové učení. Jsou to vzdělávací činnosti, přímé zážitky, dovednosti a zkušenosti dětí. 

          V mateřské škole se snažíme vytvářet vstřícné a podnětné prostředí, obsahově bohaté, prostředí, v němž se děti cítí dobře a spokojeně. Dbáme na vyváženost spontánních a řízených aktivit. Učební aktivity probíhají především formou dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého vlastního zájmu. Máme na zřeteli, že výchova a vzdělávání člověka je založena na kvalitě mezilidských vztahů v kolektivu dospělých i dětí. Snažíme se děti naučit respektovat jeden druhého, pomáhat si navzájem, vést děti k prosociálnímu jednání. 

(více o vzdělávacím programu a o cílech mateřské školy se dozvíte na hlavní nástěnce naší mateřské školy)

 

     První zmínky o škole pocházejí z roku 1930. Ve školním roce 1976-1977 byla zahájena rekonstrukce a přístavba školy, která byla dokončena v roce 1985. Vznikl tak objekt zadaptované původní části (přízemí + 1. patro), ve kterém byly vybudovány dvě třídy.V přistavené části pavilonového typu vznikla jedna třída s hernou, ložnicí a příslušenstvím.

     K budově patří i školní zahrada, která je dostatečně velká a v současnosti i dobře vybavená na pobyt dětí venku (pískoviště, průlezky, houpačky, dřevěný domek, dřevěné sestavy, tabule na kreslení, zabudovaný betonový bazén). Je zde i dostatečné množství zeleně, o kterou se starají všichni zaměstnanci školy. Zahrada je v příznivém počasí a v dobrých rozptylových podmínkách hojně využívána.

 

 

 

27. 3. Dita

Zítra: Soňa

Návštěvnost stránek

040905