Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2
Elektronický předzápis
3
Elektronický předzápis
4
Elektronický předzápis
5
Elektronický předzápis
6
Elektronický předzápis
7
Elektronický předzápis
8
Elektronický předzápis
9
Elektronický předzápis
10
Elektronický předzápis
11
Elektronický předzápis
12
Elektronický předzápis
13
Elektronický předzápis
14
Elektronický předzápis
15
Zápis do MŠ na školní rok 2024/2025
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality > Seznam přijatých dětí na školní rok 2023/2024

Seznam přijatých dětí na školní rok 2023/2024Seznam dětí přijatých do MŠ pro školní rok 2023/2024

Mateřská škola Teplice, J. V. Sládka 1868, prostřednictvím ředitelky mateřské školy, podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b), ve spojení s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla tak, že do mateřské školy jsou od školního roku 2023/2024 přijaty děti s těmito registračními čísly:

Registrační číslo                                                     výsledek řízení

36MSJVS                                                                  Přijímá se od 1.9.2023

28MSJVS                                                                  Přijímá se od 1.9.2023

26MSJVS                                                                  Přijímá se od 1.9.2023

31MSJVS                                                                  Přijímá se od 1.9.2023

37MSJVS                                                                  Přijímá se od 1.9.2023

30MSJVS                                                                  Přijímá se od 1.9.2023

35MSJVS                                                                  Přijímá se od 1.9.2023

32MSJVS                                                                  Přijímá se od 1.9.2023

WllYQ                                                                        Přijímá se od 1.9.2023

1AKNC                                                                      Přijímá se od 1.9.2023

M8F9W                                                                      Přijímá se od 1.9.2023

25MSJVS                                                                  Přijímá se od 1.9.2023

0LRC1                                                                       Přijímá se od 1.9.2023

42MSJVS                                                                  Přijímá se od 1.9.2023

34MSJVS                                                                  Přijímá se od 1.9.2023

5LM4Z                                                                       Přijímá se od 1.9.2023

AA9J5                                                                        Přijímá se od 1.9.2023

5923F                                                                        Přijímá se od 1.9.2023

OG132                                                                       Přijímá se od 1.9.2023

39MSJVS                                                                  Přijímá se od 1.9.2023

29MSJVS                                                                  Přijímá se od 1.9.2023

38MSJVS                                                                  Přijímá se od 1.9.2023

 

Podle ustanovení § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí nabývá právní moci dnem následujícím po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne doručení, resp. zveřejnění seznamu přijatých dětí.

POUČENÍ O OPRAVNÉM PROSTŘEDKU

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (zveřejnění), prvním dnem lhůty je den následující po doručení (zveřejnění) rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky  Mateřské školy, J. V. Sládka 1868, Teplice, a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

V Teplicích dne  19.5.2023                                         Bc. Lenka Luňáčková

                                                                                          ředitelka školy