Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Přerušení provozu MŠ
30
Přerušení provozu MŠ
31
Přerušení provozu MŠ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality

Aktuality


Seznam přijatých dětí z přijímacího řízení ze dne 1.6. a 2.6..

Seznam dětí přijatých do MŠ pro školní rok 2022/2023

Mateřská škola Teplice, J. V. Sládka 1868, prostřednictvím ředitelky mateřské školy, podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b), ve spojení s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla tak, že do mateřské školy jsou od školního roku 2022/2023 přijaty děti s těmito registračními čísly:

 

Registrační číslo                                              výsledek řízení

 

1/2022                                               Přijímá se od školního roku 2022/2023

3/2022                                               Přijímá se od školního roku 2022/2023

5/2022                                                Přijímá se od školního roku 2022/2023

9/2022                                                Přijímá se od školního roku 2022/2023

2/2022                                                Přijímá se od školního roku 2022/2023

 

 

Podle ustanovení § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí nabývá právní moci dnem následujícím po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne doručení, resp. zveřejnění seznamu přijatých dětí.

 POUČENÍ O OPRAVNÉM PROSTŘEDKU 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (zveřejnění), prvním dnem lhůty je den následující po doručení (zveřejnění) rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky  Mateřské školy, J. V. Sládka 1868, Teplice, a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

V Teplicích dne  20.6.2022                                        Bc. Lenka Luňáčková

                                                                                          ředitelka školy

 

 

Štítky:

Přerušení provozu MŠ

Datum konání: 1. 8. 2022 - 31. 8. 2022

O letních prázdninách bude provoz MŠ přerušen v době od 1.8.. do 31.8.2022. Dne 1.9.2022 bude provoz mateřské školy obnoven.

Více

Publikováno 20. 6. 2022 13:22

Seznam přijatých dětí - Ukrajina

Seznam dětí přijatých do MŠ pro školní rok 2022/2023

Více

Publikováno 20. 6. 2022

Seznam přijatých dětí na školní rok 2022/2023

Datum konání: 20. 5. 2022

Seznam dětí přijatých do MŠ pro školní rok 2022/2023

Více

Autor: Bc. Lenka Luňáčková Publikováno 20. 5. 2022

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Datum konání: 4. 5. 2022 - 5. 5. 2022

Vážení rodiče, dne 4.5.2022 - 5.5.2022 se bude konat zápis děti do mateřské školy v době od 8:00h do 12:00h a od 13:00h-16:00h. Po telefonické dohodě je možné domluvit individuální čas. Také nezapomeňte přinést vyplněnou přihlášku. 

Více

Autor: Lenka Luňáčková Publikováno 11. 4. 2022 9:32

Umístění dítěte o letních prázdninách

Datum konání: 4. 4. 2022 - 19. 4. 2022

Rodiče dětí z jiných MŠ si mohou podat žádost o umístění dítěte v době letních prázdnin v naší MŠ od 4. 4. do 22. 4. 2022.

Více

Publikováno 9. 4. 2022 16:22

Provoz mateřské školy bude v době letních prázdnin 2022 přerušen od 1.8. do 31.8.2022

Více

Publikováno 13. 3. 2022 22:18

Stravné a úplatu plaťte bankovním převodem.

Číslo účtu: 197 420 761/0300

Více

Publikováno 13. 3. 2022 22:16