Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2
Elektronický předzápis
3
Elektronický předzápis
4
Elektronický předzápis
5
Elektronický předzápis
6
Elektronický předzápis
7
Elektronický předzápis
8
Elektronický předzápis
9
Elektronický předzápis
10
Elektronický předzápis
11
Elektronický předzápis
12
Elektronický předzápis
13
Elektronický předzápis
14
Elektronický předzápis
15
Zápis do MŠ na školní rok 2024/2025
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče

Pro rodiče 

Prosíme rodiče:

  • Aby děti měly podepsané bačkory, pyžamko.
  • Aby děti měly v šatně vždy oděv do třídy, oděv na zahradu (vzhledem k počasí) a aby s jeho součástmi rodiče děti seznámili, aby dítě vědělo, co si má obléci.

Docházka do MŠ, omlouvání nepřítomnosti

Každou nepřítomnost dítěte je v MŠ třeba oznámit - buď předem, nebo týž den do 8:00 hodin, kdy se zjišťuje denní stav dětí.  Školní řád, kde najdete více informací, je ke stažení v záložce Úřední deska

Režim dne na MŠ

6:00 - 7:30 scházení dětí na určené třídě
7:30 - 8:00 scházení dětí na příslušné třídě, kterou dítě navštěvuje (třída a čas se může měnit dle aktuální situace, zejména při absenci pedagogické pracovnice, atd.)
8:00 - 9:30 hry a činnosti dle zájmu dětí, ranní cvičení, svačina, činnosti dané výchovným vzdělávacím programem
9:30 - 11:30  pobyt dětí venku
11:30 - 12:15 oběd
12:15 - 12:30  odchod dětí domů
12:30 - 14:00  odpolední odpočinek
14:00 - 14:30 odpolední svačina
14:30 - 16:00 odchod dětí domů (na určené třídě nebo na školní zahradě) 

Spolupráce s rodiči

Mateřská škola umožňuje rodičům adaptační proces - možnost pobytu rodiče s dítětem v MŠ při nástupu nově příchozích dětí do MŠ, nejdéle však 2 týdny. Pro rodiče to bývá zajímavé sledovat, jak se dítě začleňuje do kolektivu a do výchovné činnosti s učitelkou. Tato setkání nám umožňují vytváření atmosféry vzájemné důvěry a porozumění, která je základem pro naši úspěšnou spolupráci.

MŠ organizuje vždy před  začátkem školního roku schůzi rodičů, kde se zejména rodiče nově přijatých dětí seznamují s prostředím, personálním obsazením a výchovným programem školy.

Akce pro děti dané třídními vzdělávacími programy - učitelky každé třídy si připravují na každý měsíc - po týdnech - vzdělávací program pro děti. Je dobré vyžadovat po dítěti, aby reprodukovalo, co v MŠ dělalo (i když výchovné a vzdělávací činnosti provádíme formou hry, má tato hra vždy nějaký cíl - seznámení, upevnění, procvičení určité znalosti či dovednosti. Oznámení akce a požádání o součinnost s rodiči oznamují učitelky zpravidla na nástěnkách příslušných tříd - čtěte!!!

Akce školy:

  • Mikulášská besídka
  • Nabídka tvořivé dílny (zdobení perníčků...)
  • Vánoční výstava (výtvarné práce dětí, učitelek)
  • Velikonoční výstava v hale, MŠ (výtvarné práce dětí, učitelek)
  • Výlet dětí (podle možností)
  • "Pasování předškoláků na školáky" - rozloučení s dětmi, které odcházejí do ZŠ
  • Návštěva HZS

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE!

V případě opakovaných urgencí o nezaplacení úplaty a stravného v řádném termínu, je v pravomoci ředitelky MŠ zahájit s rodiči správní řízení a následně ukončit docházku dítěte do MŠ.