Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Přerušení provozu MŠ
2
Přerušení provozu MŠ
3
Přerušení provozu MŠ
4
Přerušení provozu MŠ
5
Přerušení provozu MŠ
6
Přerušení provozu MŠ
7
Přerušení provozu MŠ
8
Přerušení provozu MŠ
9
Přerušení provozu MŠ
10
Přerušení provozu MŠ
11
Přerušení provozu MŠ
12
Přerušení provozu MŠ
13
Přerušení provozu MŠ
14
Přerušení provozu MŠ
15
Přerušení provozu MŠ
16
Přerušení provozu MŠ
17
Přerušení provozu MŠ
18
Přerušení provozu MŠ
19
Přerušení provozu MŠ
20
Přerušení provozu MŠ
21
Přerušení provozu MŠ
22
Přerušení provozu MŠ
23
Přerušení provozu MŠ
24
Přerušení provozu MŠ
25
Přerušení provozu MŠ
26
Přerušení provozu MŠ
27
Přerušení provozu MŠ
28
Přerušení provozu MŠ
29
Přerušení provozu MŠ
30
Přerušení provozu MŠ
31
Přerušení provozu MŠ
1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče

Pro rodiče 

Prosíme rodiče:

  • Aby děti měly podepsané bačkory, pyžamko.
  • Aby děti měly v šatně vždy oděv do třídy, oděv na zahradu (vzhledem k počasí) a aby s jeho součástmi rodiče děti seznámili, aby dítě vědělo, co si má obléci.

Docházka do MŠ, omlouvání nepřítomnosti

Každou nepřítomnost dítěte je v MŠ třeba oznámit - buď předem, nebo týž den do 8:00 hodin, kdy se zjišťuje denní stav dětí.  Školní řád, kde najdete více informací, je ke stažení v záložce Úřední deska

Režim dne na MŠ

6:00 - 7:30 scházení dětí na určené třídě
7:30 - 8:00 scházení dětí na příslušné třídě, kterou dítě navštěvuje (třída a čas se může měnit dle aktuální situace, zejména při absenci pedagogické pracovnice, atd.)
8:00 - 9:30 hry a činnosti dle zájmu dětí, ranní cvičení, svačina, činnosti dané výchovným vzdělávacím programem
9:30 - 11:30  pobyt dětí venku
11:30 - 12:15 oběd
12:15 - 12:30  odchod dětí domů
12:30 - 14:00  odpolední odpočinek
14:00 - 14:30 odpolední svačina
14:30 - 16:00 odchod dětí domů (na určené třídě nebo na školní zahradě) 

Spolupráce s rodiči

Mateřská škola umožňuje rodičům adaptační proces - možnost pobytu rodiče s dítětem v MŠ při nástupu nově příchozích dětí do MŠ, nejdéle však 2 týdny. Pro rodiče to bývá zajímavé sledovat, jak se dítě začleňuje do kolektivu a do výchovné činnosti s učitelkou. Tato setkání nám umožňují vytváření atmosféry vzájemné důvěry a porozumění, která je základem pro naši úspěšnou spolupráci.

MŠ organizuje vždy na začátku školního roku schůzi rodičů, kde se zejména rodiče nově přijatých dětí seznamují s prostředím, personálním obsazením a výchovným programem školy.

Akce pro děti dané třídními vzdělávacími programy - učitelky každé třídy si připravují na každý měsíc - po týdnech - vzdělávací program pro děti. Je dobré vyžadovat po dítěti, aby reprodukovalo, co v MŠ dělalo (i když výchovné a vzdělávací činnosti provádíme formou hry, má tato hra vždy nějaký cíl - seznámení, upevnění, procvičení určité znalosti či dovednosti. Oznámení akce a požádání o součinnost s rodiči oznamují učitelky zpravidla na nástěnkách příslušných tříd - čtěte!!!

Akce školy:

  • Mikulášská besídka
  • Nabídka tvořivé dílny (zdobení perníčků...)
  • Vánoční výstava (výtvarné práce dětí, učitelek)
  • Velikonoční výstava v hale, MŠ (výtvarné práce dětí, učitelek)
  • Výlet dětí (podle možností)
  • "Pasování předškoláků na školáky" - rozloučení s dětmi, které odcházejí do ZŠ
  • Návštěva HZS

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE!

V případě opakovaných urgencí o nezaplacení úplaty a stravného v řádném termínu, je v pravomoci ředitelky MŠ zahájit s rodiči správní řízení a následně ukončit docházku dítěte do MŠ.