Seznam přijatých dětí na školní rok 2021/2022 je zveřejněn ve složce "Zápis do MŠ" a na úřední desce Mateřské školy J. V. Sládka 1868.

 

Od 10.5.2021 je MŠ otevřena pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.

 

Provoz v období letních prázdnin                                                             Provoz mateřské školy bude přerušen od 1.7. do 30.7.2021. Rozhodnutí o přerušení provozu ke stažení zde 

Přihlášky k prázdninovému provozu se přijímají od 26.4.2021 do 30.4.2021, přihlášku lze vyzvednout osobně po předchozí domluvě, nebo zaslat na e-mail.

 

 Zápis na školní rok 2021/2022  bude probíhat od 2.5. do 13.5. 2021

 

Obnovení provozu mateřské školy:   

od pondělí, 12. 4. 2021, tj. po ukončení nouzového stavu, bude povolena přítomnost dětí v mateřské škole, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Dále mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví umožněna přítomnost dětí IZS v mateřských školách, ve kterých jsou zapsány

Kategorie rodičů dětí, kteří vykonávají vybrané profese se upravuje takto:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

  • Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k  předškolnímu vzdělávání.
  •  Pro děti IZS je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být děti IZS zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní  povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.
  •  O způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitelka školy.
  •  Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.
  • Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.
  • Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

Obecné informace k testování naleznete zde INFORMACE K TESTOVANI

Video k testuhttps://www.youtube.com/watch?v=2AbljENQn78&ab_channel=Tardigrad

 

 

Informace o uzavření MŠ z důvodu karantény

Vážení rodiče,

na základě nařízení KHS je mateřská škola od 25.2.2021 do 1.3.2021 v karanténě. 

Rozhodnutí KHS ke stažení zde 

Při uzavření školky či školy z důvodu vyhlášené karantény či uzavření zařízení z rozhodnutí zřizovatele školského zařízení, nevydává u zdravých dětí Rozhodnutí o potřebě ošetřování (tzv. paragraf) lékař, ale rodič si sám vyplní příslušný formulář 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

a předá ho svému zaměstnavateli .  odkaz:  https://www.cssz.cz/

 

 https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

https://www.mpsv.cz/osetrovne

 

Platby

Stravné a úplatu plaťte bankovním převodem.

Číslo účtu: 197 420 761/0300

termín platby (připsání na účet MŠ): nejpozději do 15.dne v měsíci

Více informací najdete na nástěnkách.