Od 10.9.2020 je pro zákonné zástupce povinné nošení roušek v budově MŠ.

Školní rok 2020/2021

Provoz mateřské školy bude zahájen 1.9.2020. Při vstupu do objektu školy dodržujte, prosím, zvýšenou opatrnost, nenechte děti bez dozoru, jelikož stále probíhají práce na přístupové cestě do školy.

Zvýšená hygienická opatření kvůli Covid - 19 pokračují, v hale je umístěna dezinfekce na ruce. .

 

Platby

Stravné a úplatu plaťte bankovním převodem.

Číslo účtu: 197 420 761/0300

termín platby (připsání na účet MŠ): nejpozději do 15.dne v měsíci

Více informací najdete na nástěnkách.